Bệnh tay chân miệng tăng đột biến: Căng tin bệnh viện thành phòng bệnh

Để kịp thời cấp cứu cho trẻ nhập viện vì bệnh tay chân miệng, căng tin bệnh viện giờ đây cũng được tận dụng trở thành phòng bệnh. Căng tin …

Bệnh tay chân miệng tăng đột biến: Căng tin bệnh viện thành phòng bệnh Đọc bài »