Bộ Y tế cho phép 79 đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19

Bộ Y tế cho biết hiện đã có 79 đơn vị được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Các đơn vị bao gồm: Miền Nam Viện Pasteur TP. …

Bộ Y tế cho phép 79 đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 Đọc bài »