Tử vong do bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam cao hơn trung bình thế giới

77% ca tử vong ở Việt Nam là do các bệnh không lây nhiễm – Đây là thông tin do thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ tại …

Tử vong do bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam cao hơn trung bình thế giới Đọc bài »