Vaccine Covid-19 Việt Nam sẽ có giá dưới 500.000 đồng một liều. Cần tiêm hai liều

Công ty Nanogen đang cân nhắc giá bán vaccine Nanocovax, dự kiến không quá 500.000 đồng một liều, cần tiêm hai liều, có thể được bảo hiểm chi trả. Đại …

Vaccine Covid-19 Việt Nam sẽ có giá dưới 500.000 đồng một liều. Cần tiêm hai liều Đọc bài »