Việt Nam đối mặt nguy cơ xâm nhập nhiều bệnh nguy hiểm

Ngoài Covid-19, nhiều bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi tiếp tục ghi nhận tại nhiều quốc gia như bệnh bại liệt (chủng hoang dại), cúm gia cầm, viêm gan cấp …

Việt Nam đối mặt nguy cơ xâm nhập nhiều bệnh nguy hiểm Đọc bài »