Việt Nam khai trương ngân hàng mô đầu tiên phục vụ ghép tạng

Chiều ngày 16/10/2018, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã khai trương Ngân hàng mô phục vụ việc điều trị ghép tạng và khu khám bệnh theo yêu cầu. Ngân hàng …

Việt Nam khai trương ngân hàng mô đầu tiên phục vụ ghép tạng Đọc bài »