Xét nghiệm HIV âm tính có ý nghĩa gì ?

HIV âm tính là có bị nhiễm HIV không thưa bác sĩ? Em vừa xét nghiệm HIV, trên giấy trả kết quả có ghi là âm tính, vậy là em …

Xét nghiệm HIV âm tính có ý nghĩa gì ? Đọc bài »