Những bệnh không được đi XKLĐ Nhật Bản

Những bệnh không được đi XKLĐ Nhật Bản bao gồm 13 nhóm bệnh đã được quy định trong Thông tư liên tịch do Bộ Y tế, Bộ Lao Động và …

Những bệnh không được đi XKLĐ Nhật Bản Đọc bài »