Giá dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà VJcare

Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà VJcare niêm yết giá dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà của VJcare là 50,000đ/ lần lấy mẫu. Nếu Quý khách …

Giá dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà VJcare Đọc bài »