Tên các ngón tay và thứ tự các ngón tay – Bạn đã gọi đúng chưa ?

Tên các ngón tay trên bàn tay được gọi tương ứng với thứ tự các ngón tay như thế nào, bạn đã gọi đúng chưa? Việc gọi đúng tên các …

Tên các ngón tay và thứ tự các ngón tay – Bạn đã gọi đúng chưa ? Đọc bài »