Bệnh sán chó lây nhiễm như thế nào ?

Bệnh sán chó do giun tròn ký sinh thường được tìm thấy trong ruột của chó (Toxocara canis). Con đường lây nhiễm bệnh có thể là do ăn uống thực …

Bệnh sán chó lây nhiễm như thế nào ? Đọc bài »