Hở van tim mức độ 1/4 có nguy hiểm không?

Tôi siêu âm tim phát hiện bị hở van tim mức độ 1/4. Mức độ hở này có gì nguy hiểm cho tim không, có phải điều trị không? Tiến …

Hở van tim mức độ 1/4 có nguy hiểm không? Đọc bài »