Thời gian ủ bệnh của covid-19 là bao lâu?

Thời gian ủ bệnh của COVID-19 có thể khác nhau tùy thể trạng, sức khỏe mỗi cá người và tùy vào chủng của virus Sars-CoV-2 (virus gây ra dịch COVID-19). …

Thời gian ủ bệnh của covid-19 là bao lâu? Đọc bài »