Hút thuốc lá đến nỗi mất dây thanh quản

10 năm hút thuốc lá, bị ung thư thanh quản cách đây 2 năm, phải cắt dây thanh quản và không thể nói nếu không có máy hỗ trợ là …

Hút thuốc lá đến nỗi mất dây thanh quản Đọc bài »