​Tiêm mũi 3 bằng vắc xin AstraZeneca cho người đã tiêm 2 mũi đầu bằng vắc xin Pfizer hoặc Moderna

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vắc xin Covid-19: Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin Pfizer hoặc Moderna có thể tiêm …

​Tiêm mũi 3 bằng vắc xin AstraZeneca cho người đã tiêm 2 mũi đầu bằng vắc xin Pfizer hoặc Moderna Đọc bài »