Xét nghiệm sán dãi chó có những phương pháp nào?

Xét nghiệm sán dãi chó là xét nghiệm máu được chỉ định để tìm kháng thể kháng kháng nguyên của ấu trùng giun đũa chó hay sán chó. Xét nghiệm …

Xét nghiệm sán dãi chó có những phương pháp nào? Đọc bài »