ZaloĐặt hẹn

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

VJcare hiểu và tôn trọng quyền bảo mật thông tin của Quý khách hàng, đây cũng một trong những yếu tố góp phần làm nên uy tín của chúng tôi. Dưới đây là những chính sách bảo mật thông tin khách hàng của VJcare.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng

  • Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

  • Chỉ dùng cho nội bộ VJcare và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ của khách hàng.

3- Thời gian lưu trữ hồ sơ

  • Thời gian lưu giữ hồ sơ là 24 tháng hoặc lâu hơn theo quy định của VJcare từ khi khách hàng không còn liên lạc nữa.

4- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để VJcare thực hiện các dịch vụ của khách hàng và chăm sóc khách hàng.

Tất cả khách hàng khi sử dụng dịch của VJcare đều được bảo mật thông tin cá nhân từ lúc đến làm xét nghiệm cho đến khi nhận kết quả và sau khi đã làm xét nghiệm. Bao gồm:

  • Thông tin người làm xét nghiệm, mẫu xét nghiệm.
  • Kết quả xét nghiệm.
  • Các vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân của khách hàng.
  • Chỉ có khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ hoặc người được ủy quyền làm việc với VJcare và được sự đồng ý (ủy quyền) thì mới được cung cấp thông tin.
  • Các dữ liệu của khách hàng sẽ được VJcare bảo quản và bảo mật cho đến khi hủy hồ sơ theo quy định của trung tâm, trừ trường hợp khách hàng có yêu cầu thêm.
5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top