GọiĐặt hẹn

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

ASIA Health hiểu và tôn trọng quyền bảo mật thông tin của Quý khách hàng, đây cũng một trong những yếu tố góp phần làm nên uy tín của chúng tôi. Dưới đây là những chính sách bảo mật thông tin khách hàng của ASIA Health.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng

  • Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

  • Chỉ dùng cho nội bộ ASIA và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ của khách hàng.

3- Thời gian lưu trữ hồ sơ

  • Thời gian lưu giữ hồ sơ là 24 tháng hoặc lâu hơn theo quy định của trung tâm kể từ khi khách hàng không còn liên lạc nữa.

4- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để ASIA Health thực hiện các dịch vụ của khách hàng và chăm sóc khách hàng.

Tất cả khách hàng khi sử dụng dịch của ASIA Health đều được bảo mật thông tin cá nhân từ lúc đến làm xét nghiệm cho đến khi nhận kết quả và sau khi đã làm xét nghiệm. Bao gồm:

  • Thông tin người làm xét nghiệm, mẫu xét nghiệm.
  • Kết quả xét nghiệm.
  • Các vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân của khách hàng.
  • Chỉ có khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ hoặc người được ủy quyền làm việc với ASIA Health và được sự đồng ý (ủy quyền) thì mới được cung cấp thông tin.
  • Các dữ liệu của khách hàng sẽ được ASIA bảo quản và bảo mật cho đến khi hủy hồ sơ theo quy định của trung tâm, trừ trường hợp khách hàng có yêu cầu thêm.
5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận

Scroll to Top