Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận 172 ca áp xe gan do sán lá gan lớn

Chiều ngày 06/4/2023, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết trong 03 tháng đầu năm 2023, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 172 ca bệnh áp xe …

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận 172 ca áp xe gan do sán lá gan lớn Đọc bài »