Chăm sóc sức khỏe nhân dân theo nguyên lý y học gia đình

Sáng ngày 16/7/2018 vừa qua, Bộ Y tế đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao chất lượng chăm sóc, quản lý sức khỏe nhân dân và các bệnh mạn …

Chăm sóc sức khỏe nhân dân theo nguyên lý y học gia đình Đọc bài »