Bộ Y tế đính chính: Việt Nam ghi nhận biến thể phụ BA.2.74, không phải BA.2.75

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa có thông tin đính chính về việc công bố biến thể phụ BA.2.75 xuất hiện tại Việt Nam. Theo đó, Việt …

Bộ Y tế đính chính: Việt Nam ghi nhận biến thể phụ BA.2.74, không phải BA.2.75 Đọc bài »