Phân loại các cấp độ của bỏng

Bỏng là các tai nạn liên quan đến nhiệt, điện hoặc hóa chất, gây tổn thương và có khả năng hủy hoại da. Tùy thuộc vào sức ảnh hưởng và …

Phân loại các cấp độ của bỏng Đọc bài »