Bỏng độ 2 – Sơ cứu, điều trị như thế nào ?

Bỏng độ 2 là những thương tổn vào lớp biểu mô của da. Sơ cứu và điều trị bỏng độ 2 đúng cách sẽ giúp người bệnh hạn chế tối …

Bỏng độ 2 – Sơ cứu, điều trị như thế nào ? Đọc bài »