Cắt chỉ xong có được tắm không ?

Sau khi cắt chỉ, bạn cần chăm sóc vết thương cẩn thận để tránh nhiễm trùng. Một trong những câu hỏi thường gặp nhất là cắt chỉ xong có được …

Cắt chỉ xong có được tắm không ? Đọc bài »