Quy trình chăm sóc bệnh nhân có đặt ống nội khí quản dành cho điều dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân có đặt ống nội khí quản là kỹ thuật điều dưỡng cần thiết đối với bệnh nhân mở khí quản nhằm hạn chế nhiễm trùng hô …

Quy trình chăm sóc bệnh nhân có đặt ống nội khí quản dành cho điều dưỡng Đọc bài »