Hiểu hơn về chăm sóc giảm nhẹ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG), trên thế giới, mỗi năm ước tính có 40 triệu người cần được chăm sóc giảm nhẹ, trong đó 78% là người …

Hiểu hơn về chăm sóc giảm nhẹ Đọc bài »