Chỉ số huyết áp bao nhiêu là cao ?

Chỉ số huyết áp được gọi là cao chỉ khi huyết áp tối đa bằng hoặc lớn hơn 140mmHg hoặc số huyết áp tối thiểu bằng hoặc lớn hơn 90mmHg. Huyết áp là …

Chỉ số huyết áp bao nhiêu là cao ? Đọc bài »