Nhớ nhanh cách phát hiện người bị đột quỵ – Quy tắc F.A.S.T [Infographic]

Quy tắc F.A.S.T là cách nhanh nhất và dễ nhớ nhất để nhớ những dấu hiệu của đột quỵ và cách xử trí. Quy tắc F.A.S.T được viết tắt bởi …

Nhớ nhanh cách phát hiện người bị đột quỵ – Quy tắc F.A.S.T [Infographic] Đọc bài »