Chỉ số huyết áp bao nhiêu là bình thường ?

Chỉ số huyết áp bình thường là khi huyết áp tâm thu dưới 120mmHg và huyết áp tâm trương dưới 80mmHg. Đây là chỉ số quan trọng bạn cần nhớ để …

Chỉ số huyết áp bao nhiêu là bình thường ? Đọc bài »