Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 ra đời như thế nào?

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là ngày tôn vinh Phụ nữ Việt Nam. Ngày Phụ nữ Việt Nam bắt đầu từ ngày 20/10/1930, đây cũng chính là ngày Hội Phụ …

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 ra đời như thế nào? Đọc bài »