4 độ loét tì đè và cách chăm sóc vết loét tì đè

Loét tì đè là biến chứng khó có thể tránh ở những bệnh nhân liệt, nằm lâu. Loét tì đè không chỉ gây tổn thất về thể chất và tinh …

4 độ loét tì đè và cách chăm sóc vết loét tì đè Đọc bài »