Sán lá gan chết ở nhiệt độ bao nhiêu ?

Sán lá gan là một loài ký sinh trùng ký sinh ở đường mật và gan của con người và động vật, có thể gây ra nhiều vấn đề sức …

Sán lá gan chết ở nhiệt độ bao nhiêu ? Đọc bài »