Quy trình lấy máu xét nghiệm tại nhà và kỹ thuật bảo quản vận chuyển mẫu

Để việc lấy máu xét nghiệm tại nhà đảm bảo kết quả chính xác, Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà VJcare áp dụng quy trình chuẩn cho kỹ thuật …

Quy trình lấy máu xét nghiệm tại nhà và kỹ thuật bảo quản vận chuyển mẫu Đọc bài »