TPHCM điều trị thế nào nếu có 6.000 ca sốt xuất huyết

TPHCM xây dựng phương án ứng phó cho tình huống xấu nhất – khi số ca sốt xuất huyết lên tới 6.000, nhằm giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử …

TPHCM điều trị thế nào nếu có 6.000 ca sốt xuất huyết Đọc bài »