BMI là chỉ số gì ? Tính chỉ số BMI như thế nào ?

BMI là chỉ số đáng tin cậy về sự mập ốm của một người. Chỉ số BMI được tính từ chiều cao và cân nặng. BMI là phương pháp không tốn …

BMI là chỉ số gì ? Tính chỉ số BMI như thế nào ? Đọc bài »