Xét nghiệm miễn dịch là gì ?

Xét nghiệm miễn dịch là phương pháp xét nghiệm dựa vào hệ thống miễn dịch của cơ thể để tìm ra những vật thể lạ hay mầm bệnh trong cơ thể. …

Xét nghiệm miễn dịch là gì ? Đọc bài »