Bệnh nhân đầu tiên khỏi HIV không cần điều trị

Trong khi những người khác đã được “chữa khỏi” HIV bằng cách dùng thuốc hoặc cấy ghép tủy xương thì bà Loreen Willenberg, 66 tuổi, nhiễm HIV 28 năm, đã …

Bệnh nhân đầu tiên khỏi HIV không cần điều trị Đọc bài »