TPHCM chỉ đạo khẩn, tiêm vaccine Covid mũi 4 cho 3 đối tượng

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch khẩn, có 3 đối tượng sẽ được tiêm vaccine Covid mũi 4 (hay liều nhắc lại lần 2) để tạo miễn dịch bền …

TPHCM chỉ đạo khẩn, tiêm vaccine Covid mũi 4 cho 3 đối tượng Đọc bài »