Thống kê khẩn số trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi trên toàn quốc để chuẩn bị tiêm vaccine Covid

Để chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát, thống kê số lượng …

Thống kê khẩn số trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi trên toàn quốc để chuẩn bị tiêm vaccine Covid Đọc bài »