Người bị viêm gan B, viêm gan C cần làm gì để phòng ngừa COVID-19 ?

Người bị bệnh viêm gan B, viêm gan C khi mắc virus COVID-19 sẽ có nguy cơ diễn biến nặng… Do đó, người bị viêm gan B, viêm gan C …

Người bị viêm gan B, viêm gan C cần làm gì để phòng ngừa COVID-19 ? Đọc bài »