Hiểu về các kết quả xét nghiệm chức năng tuyến giáp (xét nghiệm máu)

Các xét nghiệm máu liên quan đến chức năng tuyến giáp bao gồm: Xét nghiệm TSH, T4 toàn phần, FT3, TSI và những thành phần khác. Các xét nghiệm này …

Hiểu về các kết quả xét nghiệm chức năng tuyến giáp (xét nghiệm máu) Đọc bài »