HIV có lây qua đường muỗi đốt ( muỗi chích ) không ? Tại sao ?

Virut HIV lây truyền từ người này sang người khác qua đường máu, rất nhiều người lo sợ căn bệnh này có thể được truyền qua đường muỗi đốt. Vậy …

HIV có lây qua đường muỗi đốt ( muỗi chích ) không ? Tại sao ? Đọc bài »