GọiĐặt hẹn

Xét nghiệm sốt xuất huyết

Khi nghi ngờ người bệnhh bị sốt xuất huyết, bác sĩ thường chỉ định một số xét nghiệm như: Dengue NS1Ag, Dengue IgG & IgM, C.B.C. Trong đó:

  • Xét nghiệm Dengue NS1Ag: giúp phát hiện sớm sốt xuất huyết trong 1-2 ngày đầu của bệnh.
  • Xét nghiệm Dengue IgM & IgG: phát hiện xuất huyết trong 3 – 5 ngày của bệnh.
  • Xét nghiệm công thức máu: Đánh giá tình trạng của bệnh.

Người bệnh có thể ăn trước khi lấy máu xét nghiệm sốt xuất huyết mà không ảnh hưởng gì tới kết quả xét nghiệm.

Scroll to Top