Xét nghiệm sốt xuất huyết có cần nhịn ăn không thưa bác sĩ ?

Xét nghiệm sốt xuất huyết có cần nhịn ăn không thưa bác sĩ? Bé nhà tôi bị sốt hai ngày nay, hiện tại lại đang có dịch sốt xuất huyết …

Xét nghiệm sốt xuất huyết có cần nhịn ăn không thưa bác sĩ ? Đọc bài »