Huyết áp 100/60 là cao hay thấp?

Huyết áp 100/60 là cao hay thấp là thắc mắc của nhiều người khi tự kiểm tra huyết áp tại nhà. Trong nội dung dưới đây, chúng tôi sẽ giải …

Huyết áp 100/60 là cao hay thấp? Đọc bài »