Mối quan hệ giữa gan và mật

Gan và túi mật là hai cơ quan quan trọng trong cơ thể con người. Gan nằm ở bên phải cơ thể, phía dưới lồng ngực, trong khi túi mật …

Mối quan hệ giữa gan và mật Đọc bài »