Mang thai ngoài tử cung có nguy hiểm không ?

Mang thai ngoài tử cung là hiện tượng thai nằm lạc chỗ. Trứng đã thụ tinh không làm tổ ở trong tử cung mà ở bất kỳ vị trí nào trên …

Mang thai ngoài tử cung có nguy hiểm không ? Đọc bài »