3 xét nghiệm cần thiết đối với bệnh nhân tiểu đường

3 xét nghiệm cần thiết đối với bệnh nhân tiểu đường là: xét nghiệm định lượng HbA1C, định lượng Fructosamin, định lượng Microalbumin niệu. Những xét nghiệm này giúp đánh …

3 xét nghiệm cần thiết đối với bệnh nhân tiểu đường Đọc bài »